Referenční akce

Z námi vyprojektovaných a realizovaných staveb v posledních letech uvádíme jako referenční akce:


Brno: nemocnice u svaté Anny, 2010

Projekt řešil pažení stavební jámy pro výstavbu I.etapy budov ICRC v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. ...

více
Bratislava: WV, výrobní hala, 2010

Projektová dokumentace pilotového založení velké výrobní haly na vrtaných železobetonových pilotách s navazujícími ...

více
Dolní Domaslavice: odvodnění svahu, 2010

Odvodnění sesouvajícího se svahu pomocí dvou vějířovitých skupin dovrchních odvodňovacích vrtů.

více
Havířov: sesuv svahu v oblasti vodoteče Stružník ( u hokejového ...

Dodavatelská dokumentace sanace sesuvného území. Řešeno jako havárie. Součástí PD byly dvě opěrné železobetonové konstrukce ...

více
Brno: AZ Tower, 2011

Projektová dokumentace pažení stavební jámy pomocí podzemní (milánské) stěny, záporové pažení výtahové šachty a pilotové ...

více
Brno: Spielberk - Objekty A, B, C, D, E, F

U objektů C, D E F jsme navrhli pažení stavební jámy pomocí kotvených a zápor a hlubinné založení a vrtaných ...

více
Brno: Zetor - Pažení stavební jámy ve stávající hale, 2007

Návrh záporového pažení s dřevěnými pažinami ve značně stísněných podmínkách uvnitř stávajícího halového objektu. ...

více
Brankovice: zajištění stavebních jam, 2007

Dodavatelská dokumentace obsahovala zajištění dvou rozsáhlých stavebních jam pomocí pilotových stěn. Hlavy pilot byly ...

více
Ostrava: založení haly fy. Ostramo, 2008

Realizační dokumentace obsahovala založení montované haly na velkoprofilových železobetonových pilotách. Současně byly ...

více
Letovice: rozšíření stávající komunikace, 2008

Při rozšiřování stávající komunikace bylo nutné zajistit zářez do zemního tělesa. Jeho výška dosahovala místy výšky až 4,0 ...

více

<<     1   2   3   4   5     >>