Letovice: rozšíření stávající komunikace, 2008

Při rozšiřování stávající komunikace bylo nutné zajistit zářez do zemního tělesa. Jeho výška dosahovala místy výšky až 4,0 metry. Pro zajištění tohoto odkopu byla navržena hřebíkovaná stěna se stříkaným betonem. Následně byla tato konstrukce obložena lomovým kamenem.