Brankovice: zajištění stavebních jam, 2007

Dodavatelská dokumentace obsahovala zajištění dvou rozsáhlých stavebních jam pomocí pilotových stěn. Hlavy pilot byly spojeny železobetonovým, kotveným trámem. Na líc pilotové stěny byla nejprve osazena svislá drenáž a následně ocelová Kari síť. Poté byla celá pohledová plocha zastříkána betonem s pohledovou úpravou.