Havířov: sesuv svahu v oblasti vodoteče Stružník ( u hokejového stadionu), 2010

Dodavatelská dokumentace sanace sesuvného území. Řešeno jako havárie. Součástí PD byly dvě opěrné železobetonové konstrukce založené na vrtaných pilotách a kotvené pomocí  trvalých kotev. Součástí PD bylo i odvodnění svahu pomocí dovrchních odvodňovacích vrtů a dále tři odvodňovací žebra. V rozsahu sesuvného území byla taktéž vypracována dokumentace, která řešila sanaci koryta potoka Stružník.