Brno: AZ Tower, 2011

Projektová dokumentace pažení stavební jámy pomocí podzemní (milánské) stěny, záporové pažení výtahové šachty a pilotové založení objektu. Do pilot délek až 25,0 metrů byly osazeny hadice pro tepelná čerpadla.