Brno: Spielberk - Objekty A, B, C, D, E, F

U objektů C, D E F jsme navrhli pažení stavební jámy pomocí kotvených a zápor a hlubinné založení a vrtaných železobetonových pilotách. Pro objekty A, B (výškové budovy)  jsme navrhli pažení stavební jámy (3podzemní podlaží, výkop do hloubky cca 10,5 m) monolitickými podzemními stěnami kotvenými předpjatými pramencovými kotvami.