Referenční akce

Z námi vyprojektovaných a realizovaných staveb v posledních letech uvádíme jako referenční akce:


Brno, Pražská radiála, ČSPH Pilotová stěna, 2002

Realizační dokumnetace kotvené pilotové stěny u dálničního řivaděče na Prahu.

více
Silnice I/50, Buchlovské kopce,opěrné zdi, 2002-2003

V souvislosti s rozšířením silnice mezi Brnem a Uherským Hradištěm v oblasti Buchlovských kopců o jeden jízdní pruh bylo ...

více
Brno, Městské divadlo, Založení , pažení jámy, 2002

Výstavba nové muzikálové scény brněnské městského divadla se realizovala ve dvorní části původní budovy divadla. Výstavba ...

více
České Budějovice, Zimní stadion

České Budějovice, Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – Založení

více
Kralupy nad Vltavou Česká rafinerská

Kralupy nad Vltavou Česká rafinerská –posouzení založení nádrží LPG ,2000

více
Praha, Roztyly

Praha, Roztyly, Založení OC OBI, PSG-MSI, 2000

více
Janské Lázně – Výstavba nového bazénu

Nový krytý bazén je situován ve strmém svahu nad místní kolonádou. Pro zajištění výkopů bylo nutné navrhnout kotvenou ...

více
Brno, Mosty na ul. Gen. Píky

Brno, Mosty na ul. Gen. Píky, Založení mostů 1999

více
Ostrava Dubina Interspar

Ostrava Dubina Interspar - Založení  na pilotách, 2000  VMO

více
VMO Brno

VMO Brno,Tunel Kohoutova, Podzemní stěny, 1996-7

více

<<     1   2   3   4   5