Brno, Pražská radiála, ČSPH Pilotová stěna, 2002

Realizační dokumnetace kotvené pilotové stěny u dálničního řivaděče na Prahu.