Brno, Městské divadlo, Založení , pažení jámy, 2002

Výstavba nové muzikálové scény brněnské městského divadla se realizovala ve dvorní části původní budovy divadla. Výstavba nového objektu si vyžádala zajištění stavební jámy kotveným záporovým pažením, kombinovaným v nejhlubší části převrtávanou pilotovou stěnou. Vzhledem ke složitým základovým poměrů bylo dle našeho návrhu realizované také pilotové založení.