Janské Lázně – Výstavba nového bazénu

Nový krytý bazén je situován ve strmém svahu nad místní kolonádou. Pro zajištění výkopů bylo nutné navrhnout kotvenou pilotovou stěnu a systém opěrných zdí hlubinně založených pro příjezdové komunikace.