Praha, Ústav péče o matku a dítě, Zajištění stavební jámy, Metrostav,2003-2004

Jedná se o nejznámější pražskou porodnici nacházející se na pravém břehu Vltavy v Podolí pod Vyšehradem. Mez stávajícími objekty porodnice a hradbami Vyšehradu hodlal investor realizovat nový pavilon. Naším úkolem byl zajistit jednak pažení stavební jámy a dále zabezpečit hradby Vyšehradu nacházející se vtěsné blízkosti nové stavební jámy. Hloubka stavební jámy byla cca 18,0 m, k této délce je nutné připočíst ještě dalších 14 m výšky hradeb. Jejich zajištění bylo navrženo s využitím kombinace mikropilot a pramencových kotev. Vlastní záporové pažení, které vyžadovalo maximální přesnost při realizaci jsme naprojektovali s využitím kotvených mikrozápor a hřebíkování. Po celo dobu stavby byl postup prací monitorován pozorovacími inklinometrickými vrty. Výsledky jejich měření potvrdily předpoklady našeho projektu.