Nové Spojení je dopravní liniovou stavbou...

Nové spojení je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy, sloužící potřebám dálkové, příměstské a městské osobní železniční dopravy.
Předložená část projektové dokumentace řešila zemní práce pro vytvoření pracovních plošin pro speciální pilotové a mikropilotové založení a hlubinné založení opěrných zdí SO 820 na vrtaných železobetonových pilotách a mikropilotách. Dále jsou součástí projektu injektované pramencové kotvy, zajišťující stabilitu zdí, železobetonová žebra kotvená vrtanými hřebíky zpevňující stávající kamennou opěrnou zeď a injektáž spár stávající zdi.