Kopřivnice: Obchodní dům Tesco, 2008

Založení objektu na vrtaných železobetonových pilotách s navazujícími hlavicemi s kalichy. Součástí návrhu byla i opěrná železobetonová konstrukce a zlepšení podloží pod podlahovou železobetonovou deskou pomocí technologie HLV pilot.