Hlinky, Polyfunkční dům - pažení stavební jámy, pilotové založení objektu

Realizační dokumentace řešila pažení stavební jámy (pilotová stěna, mikrozáporové pažení, stříkané betony, mikropilotová stěna) a pilotové založení nového polyfunkčního domu v místě proluky na ulici Hlinky 34 v Brně. Předmětem dodavatelské dokumentace byl i návrh tvaru zemních prací.