Dolní Kounice

Součástí rekonstrukce domu na ul. Komenskéhoč. 39, v Dolních Kounicích bylo i zajištění základových konstrukcí. Předmětem tohoto projektu byly zajišťovací práce v přední části objektu , která je nepodsklepená. Sanace zahrnovala podinjektování základových zdí a zpevnění kamenocihelného zdi v prostoru mezi základem a novou podlahou objektu. Cílem sanačních opatření bylo zvýšení únosnosti v základové spáře nepodsklepené části objektu