Brno: Ulice Kozí - Založení polyfunkčního domu, 2008

Návrh pažení stavební jámy ve stísněných podmínkách na ulici Kozí v centru Brna. Bylo nutné požít více technologií. Uliční část stavební jámy byla zapažena pomocí záporového pažení. Sousední objekty byly podchyceny řadou vrtaných, injektovaných mikropilot, které byly v úrovni jejich hlav spřaženy  kotveným železobetoným věncem. V zadní části stavební jámy byla použita technologie hřebíkování se stříkaným betonem. Založení samotného objektu bylo navrženo na trubkových mikropilotách s injektovaným kořenem.