Brno, přehrada: opěrná zeď v přístavišti, 2009

Uvedený projekt řešil založení nově navrhovaného mola přístaviště lodí na brněnské přehradě v Bystrci. Předložená dokumentace obsahovala založení opěrné zdi mola na vrtaných pilotách a kotvení opěrných zdí pramencovými předpjatými kotvami.