Brno, Pivovar Starobrno, Generální projektant.

Při rozšiřování kapacity zásobních tanků na pivo se rozhodl investor využít prostoru za stávající stáčírnou směrem do prudkého svahu. Plochu pro výstavbu tanků jsme navrhli zajistit kotvenou pilotovou stěnou. Přede stěnou byla navržena železobetonová základová deska podepřená vrtanými pilotami. Realizace zakázka byla vzhledem k měnícím se geologickým podmínkám poměrně obtížná. V celé zakázce jsme vystupovali jako generální projektant.