Brno: Jihlavská, parkovací dům, 2009

Vypracovaný projekt obsahoval pažení výkopu stavební jámy a pilotové založení hromadných garáž na ulici Jihlavské v Brně. Založení bylo navrženo na vrtaných železobetonových pilotách, pažení stavební jámy bylo navrženo ze strany místní komunikace kotvenou pilotovou stěnou. Část výkopu podél ulice Jihlavské je paženo záporovým pažením. V místě napojení na stávající garáže bylo navrženo podchycení mikropilotami a hřebíky.