Brno: FEKT, 2009

Vypracovaný projekt řešil pažení stavební jámy nového objektu FEKT v areálu VUT v Brně na ulici Technické 10. Předmětem dokumentace byla podzemní milánská stěna, navazující hřebíkované stěny a pilotové založení objektu.