Bratislava: PPO, 2007 - 2009

V rámci realizace projektu protipovodňových opatření v Bratislavě jsme prováděli geotechnický  dozor na osmi úsecích od Děvínské Nové Vsi, přes centrální část Bratislavy až po kanál v Gabčíkovu. V průběhu prací jsme dohlíželi na realizaci zemních hrází, podzemních těsnících clon (ražené clony, clony z tryskové injektáže, mikropilot), pilotových stěn a opěrných konstrukcí.