Společnost Fundos, spol.s r.o. byla založena v roce 1996. Její projekční činnost navazuje na práci projektového atelieru vzniklého v šedesátých letech minulého století v rámci Geotestu Brno, později Geospolu Brno.

Náplní naší práce jsou především projekční návrhy týkající se problematiky zakládání staveb (stavby pozemní, dopravní a vodohospodářské) a geotechniky a s tím souvisejících betonových a ocelových konstrukcí.

V současné době pracuje ve firmě pět diplomovaných inženýrů, z toho dva autorizovaní. Při své práci využíváme softwarové vybavení pro zpracování statických návrhů: FINE - GEO4, Beton, Ocel, PLAXIS 8, RECOC, ESA PT5.1. Grafické části projektů jsou vypracovány v Autocadu.

Věřím, že v případě Vašeho zájmu budete s naší prací spokojeni. Těšíme se na spolupráci.

Ing.Petr Lamparter
Jednatel společnosti